Sudek Project
Vychází závěrečná publikace Sudek Project

Nová kniha s názvem Sudek a sochy, editovaná Hanou Buddeus, vychází jako odborný katalog k výstavě Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy. Více než 600 stran a přes 400 reprodukcí, texty od sedmi autorů, s atraktivní grafickou úpravou od Martina Grocha a studia Tim+Tim.

Sudek Project
Pozvánka na výstavu

Srdečně zveme na výstavu Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy, která bude po odkladu otevřená od 23. června 2020 v Domě fotografie Galerie hlavního města Prahy. Výstava je závěrečným výstupem Sudek Project, a vydáváme k ní obsáhlou vědeckou publikaci. Čekají na Vás bohaté doprovodné programy i podcast, máte se na co těšit!

Sudek Project
PF 2020

Vše dobré do roku 2020 přeje SUDEK PROJECT! Letos vstupuje náš projekt do své závěrečné fáze. Ve stávajícím složení týmu nás čeká posledních dvanáct měsíců spolupráce, která vyústí velkou závěrečnou výstavou v Galerii hlavního města Prahy s doprovodnou publikací. Letos také zpřístupníme zbytek našeho archivu na tomto webu, máte se na co těšit!

Sudek Project
Repríza výstav v Ústí nad Orlicí

Srdečně zveme do Galerie Pod radnicí v Ústí nad Orlicí, kde probíhá repríza dvou našich výstav Sudek: Obrazy a Odrazy a V ateliéru od 7. do 30. listopadu 2019, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí. Výstavy ve spolupráci s galerií Pod radnicí a s kurátorkou PPF Art Lucií Mlynářovou připravil člen týmu Martin Pavlis.

Sudek Project
Připravujeme workshop

V úterý 22. října 2019 proběhne třetí workshop Sudek Project, tentokrát pod vedením restaurátorky Ústavu dějin umění AV ČR Kateřiny Doležalové. Program se zaměří na otázku ukládání fotografických negativů, a to i v institucích, které nedisponují adekvátními úložnými prostory. Více informací ZDE.

Sudek Project
Sudek na mezinárodním workshopu Confrontations

Fotografie uměleckých děl od Josefa Sudka představila Hana Buddeus v září 2019 na druhé části mezinárodního workshopu Confrontations / Sessions in East European Art History. Workshop iniciovali Maja Fowkes a Reuben Fowkes z University College London a probíhá díky podpoře The Getty Foundation.

Sudek Project
Sudkův pytel

Když Sudek fotografoval na panoramatický formát 10 × 30 cm, potřeboval při zakládání negativů do kamery zajistit absolutní tmu. K tomu sloužil tento na míru šitý pytel. Jak víme ze vzpomínek Jana Strimpla anebo Jaroslava Kysely, někdy Sudek v pytli působil legračně, ať již jako velký kokon, anebo jako medvěd nezáměrně strašící lidi z křoví. Jeden z těchto pytlů je dnes díky daru Jana Strimpla součástí sbírek Ústavu dějin umění AV ČR, děkujeme! Foto © Adéla Kremplová, model František Hlaváč.

Sudek Project
Letní Sudkova výstava v původním fotografově ateliéru

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Sudek: Obrazy a odrazy, která proběhne ve čtvrtek 27. června od 18. hodin v Ateliéru Josefa Sudka (Újezd 30, Praha 1). Výstava vznikla ve spolupráci se Sudek Project a její kurátorem je člen našeho týmu Martin Pavlis. Výstava potvrvá do 29. srpna 2019. Facebooková pozvánka ZDE. Těšíme se na Vás!

Sudek Project
Josef Sudek v kontextu dějin českých fotografických knih

Poslední publikovaný text profesora Vojtěcha Lahody (✝ 2019) se věnoval Josefu Sudkovi. Kapitola “Josef Sudek – The Poet with a Camera / Josef Sudek – Básník s fotoaparátem” je součástí velké a bohatě ilustrované publikace Czech and Slovak Photo Publications, 1918–1989 / České a slovenské fotografické publikace, 1918–1989 (2018), připravené sběratelem fotografických knih a editorem Manfredem Heitingem ve spolupráci s nakladatelstvím Steidl.

Sudek Project
Nový článek o Josefu Sudkovi v časopise Umění/Art

V nejnovějším čísle odborného časopisu Umění/Art (2018/5), vydávaného Ústavem dějin umění AV ČR, si můžete přečíst také článek Hany Buddeus s názvem Storing and/or Sharing: the Negative in the Commercial Work of Josef Sudek (pouze v angličtině). Studie se zabývá málo reflektovaným fenoménem fotografického negativu, a to specificky na Sudkově příkladu.

Stránky