Josef Sudek: V ateliéru

1. 12. 2016 – 27. 1. 2017
Galerie Věda a umění
Národní 3, 110 00 Praha 1

Výstava světově proslulého českého fotografa Josefa Sudka, uspořádaná na závěr roku jeho 120. výročí narození (1896) a 40. výročí úmrtí (1976) představí fotografie ateliérů pražských umělců formou autorských newprintů z originálních negativů Josefa Sudka ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

Pro výstavu „Josef Sudek: V ateliéru“ v Galerii Věda a umění Akademie věd ČR kurátoři výstavy vybrali 57 fotografií z ateliérů deseti pražských umělců, jejichž tvorbu Sudek systematicky dokumentoval. Vedle ateliérů známých sochařů Bohumila Kafky, Josefa Wagnera, Josefa Mařatky a Hany Wichterlové se zde objevuje ateliér malíře Andreje Bělocvětova, jehož se Sudkem pojilo pevné přátelství, nebo Oty Janečka, který rovněž patřil mezi Sudkovy blízké přátele. Zároveň jsou představeny i prostory tvorby „menších“ umělců, pro něž ovšem Sudek měl často slabost. Jde o sochaře Jiřího Jašku, malíře Františka Zikmunda, Viléma Plocka a Emanuela Famíru. 

Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
/
/

Josef Sudek byl obklopen přáteli především z uměleckých kruhů, jimž na zakázku a často systematicky dokumentoval jejich tvorbu.  Nejprve pracoval pro známé, poté pro jejich známé, někteří později přišli za fotografem osobně, a jeho klientela se tak zvětšovala. Význam uměleckých reprodukcí, jak z hlediska diváckého, tak badatelského, zastírá popularita známých Sudkových zátiší, pohledů z okna jeho fotoateliéru a krajin. Přestože se Sudek zúčastnil fotografování pro knihu Pražské ateliéry (1961), kde se objevily jeho fotografie z ateliérů a portréty malířů Josefa Brože, Oty Janečka, Josefa Lady, Vlastimila Rady, Václava Sivka, Jana Slavíčka, Bedřicha Stefana, Vladimíra Sychry, Otakara Velinského a Josefa Wagnera, fotografie z ateliérů ze sbírky ÚDU nebyly reprodukovány.

Sudek začal fotografovat umělecká díla v době, kdy měl za sebou zkušenost z fotografování dostavby chrámu svatého Víta, jehož výsledkem bylo portfolio vydané Družstevní prací v roce 1928. Tam jej fascinoval „vpád vetřelce“, stavební techniky a materiálů, do sakrálních prostor chrámu. Podobně mohl Sudka zaujmout v ateliéru Bohumila Kafky kontrast lešení, pomocných kladek a nedokončeného koně k pomníku Jana Žižky. Zaujala jej také zátiší s hlavou koně a hlavou lva. Jako by Sudek tušil, že plně uchopit dílo umělce je možné tehdy, ohledá-li jeho kuchyni, jeho ateliér.

– Vojtěch Lahoda, úryvky z katalogu

Katalog výstavy PDF – Katalog je dostupný v tištěné verzi zdarma na sekretariáte Ústavu dějin umění AV ČR.
Plakát k výstavě PDF
Doprovodný leták PDF
Tisková zpráva PDF

Tiráž:

Autor fotografií: Josef Sudek
Autor newprintů: Vlado Bohdan
Kurátoři výstavy: Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová
Kurátorka galerie: Tereza Kopecká
Architekti: Dominik Lang, Jakub Červenka
Grafický design: Martin Groch, Tim+Tim
Produkce: Tereza Kopecká, Katarína Mašterová, Markéta Janotová, Martin Pavlis
Překlady: Magdalena Wells, Lawrence Wells
Program vernisáže: Petr Cígler a Jan Pták – skladba Althorn Sonata (1943) pro klavír a lesní roh od Paula Hindemitha.
Poděkování: Adéla Kremplová, Taťána Petrasová, Petr Hošek, team spolupracovníků Dominika Langa

Doprovodné programy:

15. 2. 2016 – Komentovaná prohlídka vedená Katarínou Mašterovou a Vladem Bohdanem.
12. 1. 2017 – Prohlídka fotokomory Ústavu dějin umění AV ČR s ukázkou tvorby newprintů, vedená Vladem Bohdanem a prohlídka fototéky s ukázkou originálních negativů a pozitivů fotografií Josefa Sudka, vedená Markétou Janotovou.
26. 1. 2017 – Komentovaná prohlídka vedená Katarínou Mašterovou a Vladem Bohdanem.

Ohlasy z médií:

ihned.cz 30. 11. 2016
Česká televize, Události v kultuře 2. 12. 2016
Český rozhlas Vltava, Mozaika 6. 12. 2016
Lidovky.cz 9. 12. 2017
Artikl.org 25. 12. 2016

Výstava vznikla s podporou Státního fondu kultury ČR.