Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl:
od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví

Pětiletý projekt Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. se zabývá výzkumem a prezentací v našem prostředí dosud opomíjené problematiky fotografické dokumentace uměleckých děl, a to na příkladu jednoho z nejdůležitějších souborů tohoto zaměření u nás, jehož autorem je Josef Sudek. Fotografická reprodukce výtvarného umění a architektury je obecně základním nástrojem pro zpřístupnění této části národního kulturního dědictví na odborné i laické úrovni. Josef Sudek v této části své tvorby vědomě překonával standardy doby a i při běžné řemeslné dokumentaci projevoval svůj ojedinělý autorský pohled.

Cílem projektu je komplexní záchrana, fyzické i digitální uchování, odborné zpracování, zhodnocení a představení souboru cca 13500 negativů a 6000 pozitivů Josefa Sudka široké veřejnosti. Ten pochází převážně ze druhé třetiny 20. století a je uložený ve fototéce Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Tato část tvorby autora nebyla dosud až na výjimky odborně zhodnocena ani veřejně představena. Soubor má nespornou paměťovou hodnotu a je cenný i proto, že obsahuje řadu fotografií děl umělců, kteří jsou dnes často zapomenutí. Umělecký pohled Josefa Sudka v rámci reprodukční a dokumentační fotografie bude představen zejména dvěma vybranými soubory – fotografií Prahy zničené nálety v roce 1945 a analýzou vztahu fotografie k uměleckým dílům obecně na příkladu dokumentace sochařství. Plánované jsou ovšem i další dílčí výstupy. Zpřístupnění celého souboru v online databázi umožní odkrýt a dále zkoumat známé i zapomenuté výtvarné dědictví minulého století.

Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), id. kód: DG16P02M002. Doba trvání: 2016–2020.

sudek project
Projektový tým
kontakt

Spolupracovníci:
Johana Bártová
Kateřina Černá
Jan Douša
Adam Havlík
Amy Hughes
Zuzana Krišková
Kristýna Kučerová (Kramlová)
Kateřina Lahodová
Vojtěch Märc
Jan Salava
Borek Smažinka
Veronika Telnarová
Stanislav Tryputen

Dobrovolníci:
Klára Kudláčková
Alena Michálková
Kateřina Stránská
Viktorie Šmídová
Šárka Těšíková
Tereza Říhová

Graphic design:
Martin Groch, Tim+Tim

web coding:
Onkubator 

kontakt

TISKOVÉ ZPRÁVY

Výstava „Josef Sudek: V šeru chrámu“  PDF
Konference „Naléhavá přítomnost“ PDF
Výstava „Josef Sudek: V ateliéru“ PDF

NAPSALI O NÁS

Týden.cz 10.6. 2016
Česky Rozhlas Vltava, Mozaika 30.6.2016
Česká televize, Události v kultuře 1.7.2016
ihned.cz 30.11.2016
Česká televize, Události v kultuře 2.12.2016
Český Rozhlas Vltava, Mozaika 6.12.2016
lidovky.cz 9.12.2016
artikl.org 25.12.2016
Bulletin UHS 1/2017 výřez; červen 2017
Česká věda 07/2017, video reportáž
Art & Antiques 05/2018, dílo měsíce
Respekt č. 22, 28.5.2018
Týden, 28.5.2018
Lidové noviny a online, 7.6.2018
Hospodářské noviny, 1.6.2018
Artalk.cz, 6.6.2018
Artmix České televize, 13.6.2018
ČT24 – Události v kultuře, Česká televize, 21.5.2018
Art+ video reportáž, 20.7.2018
Lidové noviny, 1.8.2018
Artzóna České televize, 14.8.2018
Echo 24, 16.8.2018
Nová Večerní Praha, 28.6.2019
Aktualne.cz, 30. 6. 2019
Týden.cz, 4.7.2019
avcr.cz, 9.7.2019
Český rozhlas Vltava, 24.7.2019