Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy

23. 6. – 27. 9. 2020
Galerie hlavního města Prahy
Dům fotografie
Revoluční 5, Praha 1

Josef Sudek (1896–1976) zasvětil významnou část své profesionální kariéry fotografování uměleckých děl – obrazů, soch, grafik, architektury, užitého umění, ale i výstav či ateliérů umělců. Znovuobjevení této obsáhlé, a přitom téměř neznámé části jeho díla je výsledkem pětiletého výzkumného projektu Ústavu dějin umění AV ČR, jehož iniciátorem byl prof. Vojtěch Lahoda (1955–2019). Výstava se specificky zaměřuje na sochy, které patřily k Sudkovým oblíbeným fotografickým námětům, jimž se věnoval v průběhu celé své kariéry od dvacátých do sedmdesátých let 20. století. Gotickým madonám a světicím s oblibou říkal „fešandy“ a sochy obecně rád fotografoval nejen na zakázku, ale i „pro sebe“. Vedle ikonických fotografií z chrámu sv. Víta nebo ze „Zahrádky paní sochařové“ (sochařky Hany Wichterlové) výstava ukazuje snímky fotografované pro sochaře, umělecké spolky či nakladatele, a to nejen jako originální fotografie či negativy, ale i v podobě dobových reprodukcí v knihách a časopisech. Vystavená díla tak zpřítomňují napětí  mezi fotografií jako originálním artefaktem a jako reprodukcí, mezi potenciálem média přiblížit umění masám a fotografií jako autorským uměleckým dílem. 

Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
/
/

Jednou fotografií jsou ve výstavě zastoupeni také Sudkovi současníci-fotografové, Drahomír J. Růžička, Jaromír Funke, Jan Štenc, František Illek, Alexandr Paul, Josef Ehm a Tibor Honty. K rozvinutí dialogu se Sudkovým dílem z perspektivy současného umění kurátorky pozvaly Alexandru Vajd, Jiřího Thýna a Hynka Alta.

K výstavě vychází výpravná publikace Sudek a sochy, editovaná Hanou Buddeus, s více než 400 reprodukcemi, pěti odbornými eseji a medailonky Sudkových nejdůležitějších zákazníků z řad sochařů, nakladatelů, uměleckých spolků či časopisů, s nimiž spolupracoval.

Výstavu pořádá Galerie hlavního města Prahy a Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. 

Tisková zpráva PDF
plakát 1 JPG, plakát 2 JPG
Leták PDF
Pozvánka PDF

 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

čt 23. 7. 2020, 18 h 
Fotografický archiv, komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Katarínou Mašterovou

čt 27. 8. 2020, 18 h 
Originály a reprodukce  
komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Hanou Buddeus

čt 3. 9. 2020, 17 h
Workshop: Fotografujeme sochy
Naše vnímání sochy neovlivňuje jen její tvar či materiál, ale také její 
aktuální umístění, osvětlení a možnost pohybu při prohlížení. Jak s těmito kvalitami pracuje fotografie? V rámci workshopu představíme různé přístupy k fotografování soch, od reprodukcí do katalogů po současné umění. Diskuzi povedou kurátorky výstavy s pozvanými fotografkami a fotografy na základě konkrétních ukázek z jejich práce. 

čt 10. 9. 2020, 16 h 
Restaurování a konzervování, kratší komentovaná prohlídka následovaná návštěvou restaurátorské dílny na Ústavu dějin umění s ukázkami poškozených negativů, s kurátorkou výstavy Hanou Buddeus a restaurátorkami fotografie Kateřinou Doležalovou a Terezou Cíglerovou

po 14. 9. 2020, 18 h 
kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1
Paralelní kino: Mediální dialogy, ve spolupráci s Národním filmovým archivem
uvádí: Hana Buddeus a Sylva Poláková
Mediální dialogy jsou pokračováním tématu výstavy v jiném médiu a jiné době. Sledují protnutí performance, sochy a pohyblivého obrazu v pracích současných umělkyň. 
Záznamy těchto akcí, v nichž se video vzdaluje dokumentační roli a vstupuje do aktivního dialogu se snímanými objekty, představí Barbora Dayef, Eva Koťátková a Pavla Sceranková. 

čt 24. 9. 2020, 18 h 
Nakladatelství, spolky a výstavy, komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Hanou Buddeus a historičkou umění Marianou Kubištovou

 

EDUKAČNÍ AKTIVITY:

Sobotní výtvarné workshopy
so 25. 7. 2020, 13–18 h 
Dům fotografie
Příběh sochy

so 15. 8. 2020, 13–18 h 
Dům fotografie
Zahalená živá socha

Výtvarné ateliéry pro dospělé a seniory
pá 25. 9. 2020, 15–18 h 
Edukační centrum
Fotografický negativ a pozitiv I

ne 27. 9. 2020, 15–18 h 
Edukační centrum 
Fotografický negativ a pozitiv II

Kontakt: edukace@ghmp.cz
Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1

 

TIRÁŽ:

Kurátorky výstavy: Hana Buddeus, Katarína Mašterová
Vystavení autoři a autorky: Josef Sudek, Hynek Alt, Břetislav Benda, Sonja Bullaty, Josef Ehm, Emanuel Famíra, Jaromír Funke, Tibor Honty, Illek & Paul (Press Photo Service), Jiří Jaška, Bohumil Kafka, Karel Kotrba, Jan Lauda, Karel Lidický, Vincenc Makovský, Josef Mařatka, Mistr Oplakávání ze Zvíkova (?), Alexandr Paul, Ladislav Pichl, Karel Pokorný, Drahomír J. Růžička, Jan Štenc, Jiří Thýn, Alexandra Vajd, Josef Wagner, Marie Wagnerová-Kulhánková, Hana Wichterlová, Jan Znoj
Newprinty z originálních negativů Josefa Sudka: Vlado Bohdan
Architektonické řešení: Zbyněk Baladrán
Grafické řešení: Martin Groch, Tim+Tim
Překlady: Barbora Štefanová, Hana Logan
Redakce textů: Jana Jebavá – Studio Datle, Ondřej Krochmalný
Koordinace: Jitka Hlaváčková
Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová
PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová
Vzdělávací programy: Lucie Haškovcová
Poděkování spolupořadatelům: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. – Sudek Project, Ministerstvo kultury České republiky, Galerie hlavního města Prahy, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Poděkování zapůjčitelům: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Alšova jihočeská galerie, Archiv výtvarného umění, Fakulta sociálních věd UK, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna, Muzeum umění Olomouc, Národní galerie Praha, Národní knihovna České republiky, Památník národního písemnictví, Prokop Paul – Archiv Atelieru Paul, Regionální muzeum v Kolíně, soukromí zapůjčitelé

Zvláštní poděkování: Vojtěch Lahoda in memoriam, hlavní řešitel a iniciátor Sudek Project

Poděkování: Johana Bártová, Vlado Bohdan, Josef Buddeus, Ondřej Buddeus, Tereza Cíglerová, Kateřina Černá, Kateřina Doležalová, Jan Douša, Antonín Dufek, Adam Havlík, František Hlaváč, Petra Hollerová, Petr Hron, Amy Hughes, Martina Chadimová, Markéta Janotová, Eva Jůzová, David Klouček, Markéta Kočí, Tereza Koucká, Adéla Kremplová, Zuzana Krišková, Mariana Kubištová, Kristýna Kučerová, Klára Kudláčková, Barbora Kundračíková, Eva Lahodová, Kateřina Lahodová, Irena Lehkoživová, Lenka Lesenská, Barbara Líznerová, Jan Maštera, Jan Mlčoch, Jiří Pátek, Martin Pavlis, Prokop Paul, Adéla Petruželková, Ondřej Přibyl, Tereza Říhová, Jan Salava, Borek Smažinka, Viktor Stoilov, Jan Strimpl, Petra Šemíková, Viktorie Šmídová, Jitka Štětková, Veronika Telnarová, Šárka Těšíková, Stanislav Tryputen, Jakub Wagner, Tomáš Winter