Sudek a sochy

Josef Sudek (1896–1976) zachytil na fotografiích Prahy jedinečnou atmosféru  města a i díky nezaměnitelným fotografickým zátiším se už za svého života stal uznávaným autorem v českém i mezinárodním kontextu. V jeho celoživotní fotografické práci lze i dnes objevovat dosud neznámé kapitoly, k nimž patří Sudkova početné zakázky na fotografování uměleckých děl.

Kniha se zaměřuje na Sudkovo milované téma – sochy. Tematické eseje doprovázejí celostránkové reprodukce, bohatě ilustrované jsou i medailonky nejdůležitějších zákazníků (umělců, spolků či nakladatelů), které odhalují nečekanou provázanost Sudkovy práce s dobovými uměleckými okruhy a tendencemi. Kniha odkrývá podstatné otázky spjaté s dějinami fotografie a mapuje proměňující se napětí mezi schopností fotografických reprodukcí  přibližovat umění lidem a potenciálem fotografie obstát jako svébytné umělecké dílo.

“Plastika je živá a musí být fotografována jako živá.” Josef Sudek (1957)

Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
/
/

 

Koncepce knihy a editace textů: Hana Buddeus
Autoři textů: Hana Buddeus, Katarína Mašterová, Kateřina Doležalová, Zuzana Krišková, Mariana Kubištová, Martin Pavlis, Fedora Parkmann
Grafická úprava: Martin Groch & Tim+Tim, ve spolupráci s Jakubem Samkem
Jazyková redakce, korektura a rejstřík: Tatjana Štemberová
Předtisková úprava reprodukcí: Radek Typovský
Vydalo nakladatelství Artefactum – Ústav dějin umění AV ČR (1. vydání, 2020)
Recenzovali: Hana Rousová a Karel Císař
624 stran, 429 obrázků
ISBN: 978-80-88283-33-1

Vychází jako doprovodná publikace k výstavě:

Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy
Dům fotografie GHMP
Revoluční 5, Praha 1
23. 6. – 27. 9. 2020 

Obsah

Sudek a sochy (úvod) (Hana Buddeus)
Život soch: možnosti fotografické rekontextualizace (Hana Buddeus)
Zmizelé sochy: od nacházení obrazů k obrazové produkci (Hana Buddeus)
Světlo na soše, socha na světle (Katarína Mašterová)
Sudkova archivní zahrádka (Katarína Mašterová)
Skla, plasty a papíry: pohled restaurátorky (Kateřina Doležalová)

Artia (Mariana Kubištová)
Československý spisovatel (Mariana Kubištová)
Družstevní práce (Mariana Kubištová)
Karel Dvořák (Zuzana Krišková)
Emanuel Famíra (Zuzana Krišková)
Emil Filla (Martin Pavlis)
Fotografický obzor (Fedora Parkmann)
Stanislav Hanzík (Zuzana Krišková)
Jiří Jaška (Zuzana Krišková)
Bohumil Kafka (Martin Pavlis)
Klub moderních nakladatelů Kmen (Mariana Kubištová)
Karel Kotrba (Zuzana Krišková)
Karel Lidický (Martin Pavlis)
Vincenc Makovský (Zuzana Krišková)
Josef Mařatka (Zuzana Krišková)
Melantrich (Mariana Kubištová)
Orbis (Mariana Kubištová)
Karel Otáhal (Zuzana Krišková)
Pestrý týden (Fedora Parkmann)
Karel Pokorný (Zuzana Krišková)
Pražské nakladatelství (Mariana Kubištová)
Otto Rothmayer (Martin Pavlis – Hana Buddeus)
Sfinx a Evropský literární klub (Mariana Kubištová)
SNKLHU / Odeon (Mariana Kubištová)
Bedřich Stefan (Martin Pavlis)
Svaz československých výtvarných umělců (Katarína Mašterová)
Světozor (Martin Pavlis)
S.V.U. Mánes (Hana Buddeus)
Umělecká beseda (Hana Buddeus)
Václav Vokálek (Zuzana Krišková)
Volné směry (Hana Buddeus)
Josef Wagner (Katarína Mašterová)
Marie Wagnerová-Kulhánková (Katarína Mašterová)
Hana Wichterlová (Katarína Mašterová)
Cyril Zatloukal (Zuzana Krišková)
Život (Hana Buddeus)

Knihu je možné zakoupit v galerijním knihkupectví Domu fotografie GHMP (v místě konání výstavy), v knihovně Ústavu dějin umění AV ČR, anebo prostřednictvím distribučních míst nakladatelství Artefactum. Cena publikace je 960 Kč. Kniha vychází i v anglické jazykové mutaci.