Sudek: Obrazy a odrazy

28. 6. – 29. 8. 2019
Ateliér Josefa Sudka
Újez 30, Praha 1

Výstava představuje veřejnosti netypickou a dosud nepovšimnutou polohu práce Josefa Sudka. Fotograf se v rámci své živnostenské činnosti věnoval reprodukování malířských děl, přičemž tyto reprodukce vytvářel nezřídka pro okruh svých přátel z uměleckého prostředí. Výstava prostřednictvím Sudkových snímků prezentuje malby a kresby osmi jemu blízkých autorů, které jsou postavené vedle ukázek ze Sudkovy volné tvorby, nabízející námětové a vizuální paralely.

 

Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
/
/

„Začal jsem fotografovat obrazy současných malířů. Ta věc má barvy, ale já musím dát všechno do černobílé. Že se dá v černobílé udělat dojem barevnosti, mi řekl Filla. On v černobílé dokázal barevnost vidět. Filla chtěl obraz vždy fotografovat tak, aby se nezvětšoval. Neboť tímto zvětšením se poruší nejjemnější polotóny. Na tomto jevu by šla vybudovat celá opticko-fyzikální teorie.“

– Josef Sudek

Tato vzpomínka Josefa Sudka poodkrývá téma, které by si jen málo lidí spojovalo s jeho jménem a které přitom tvoří významnou, početnou a dobově velmi oceňovanou součást jeho fotografické produkce. Reprodukční a dokumentační fotografie byla jádrem Sudkovy živnostenské práce a záznamy maleb, kreseb a grafik tvoří její nejobsáhlejší složku (ve sbírce Ústavu dějin umění AV ČR se dochovalo kolem devíti tisíc takovýchto negativů a pozitivů).

Výstava prostřednictvím Sudkových snímků představuje malby a kresby osmi umělců, kteří byli fotografovi blízcí, ať už na osobní nebo umělecké rovině. Při práci na reprodukcích Sudek trávil nad díly mnoho hodin a vzhledem k délce expozice, která mohla trvat i desítky minut, je měl „v oku“. Byla to jedinečná škola, která mu jistě dopomohla ke statusu vyhledávaného znalce umění, oceňovaného zvlášť mezi mladými umělci. Ti od konce 30. let s nadšením navštěvovali jeho ateliér a stávali se i Sudkovými klienty. Tento vizuální svět, zprostředkovaný reprodukováním a prohloubený dlouhými debatami s autory, rezonoval na obou stranách dialogu. Proto jsou na výstavě vedle záznamů děl i ukázky z fotografovy volné tvorby, které nabízejí námětové a vizuální paralely k vystaveným reprodukcím a zahrnují jak zcela explicitní analogie tak i volnější asociace. Výstava je divákovi předkládá jako nabídku.

[....]

Na konci 30. let se začala kolem fotografa tvořit komunita umělců. Byla to doba, kdy pochmurná atmosféra ve společnosti stmelovala lidi dohromady a soukromé prostory bytů a ateliérů nahrazovaly veřejné platformy. Jednalo se často o mladé a začínající umělce, kteří chodili za Sudkem tzv. „na rozumy“. Vzniklo tak nejedno hluboké přátelství a různé reprodukční zakázky, splácené dalšími a dalšími díly. Z těchto mladých tvůrců jsou na výstavě zastoupeni Andrej Bělocvětov, Ota Janeček a Václav Sivko, fotografovy vrstevníky prezentují díla Vlastimila Rady, Františka Tichého a Františka Zikmunda a jako Sudkovi „starší učitelé“ zde figurují Emil Filla a v jistém smyslu i Josef Navrátil.

– Martin Pavlis (úryvek z katalogu výstavy)

Katalog výstavy PDF
Pozvánka na vernisáž PDF

Tiráž:

Kurátor výstavy: Martin Pavlis
Kurátorka galerie: Lucie Mlynářová
Instalace výstavy: Adéla Kremplová
Autor newprintů: Vlado Bohdan
Grafický design: Michal Smejkal – Studio Symbiont
Rámování: Rámy Pasparty s.r.o.
Překlady: Stephan von Pohl

Facebooková pozvánka

Napsali o výstavě:

ČRO Vltava, 24.7.2019 (rozhovor)
avcr.cz, 9.7.2019
Týden.cz, 4.7.2019
Aktualne.cz, 30. 6. 2019
Nová Večerní Praha, 28.6.2019
Týden.cz, 28.6.2019
Artalk.cz, 27.6.2019 (tisková zpráva)