Inv. č. S2851

NázevVeraikon (Mandylion) svatovítský
Rozměry62 x 50,5 cm
Datacepo r. 1400
MístoPraha, Pražský hrad, katedrála sv. Víta, chórová kaple sv. Kříže (Kristovy tváře, sv. Šimona a Judy, sv. Silvestra)
Technikadesková malba, zlacení, puncování
Materiálzlato, plátno, dřevo
Poznámka k díluPůvod: pravděpodobně již od počátku součást vybavení svatovítské katedrály. Vystaven v chórová kapli sv. Kříže (Kristovy tváře, sv. Šimona a Judy, sv. Silvestra). Rám - lipové dřevo: čeští zemští patroni Na levé liště rámu jsou zobrazení sv. Vít. sv. Vojtěch a sv. Ludmila, na pravé liště pak sv. Václav, sv. Prokop a sv. Zikmund. Na horní liště rámu nese anděl pásku s nápisem gotickou minuskulí "sanctus sanctus sanctus dominus Deus Sabaoth" (svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů). Dole anděl nese pásku s nápisem gotickou minuskulí "dignus est agnus, qui occissus est, Christus" (hoden jest Beránek, který byl obětován). Na zadní straně desky je iluzivní malba mramoru
FotografJosef Sudek
Rozměry pozitivu11,7 x 17,9 cm
Klíčová slova15. stol., Čechy, gotika, interiéry, katedrála sv. Víta, malířství, Praha, svatovítský poklad