Inv. č. S2763B

Autor dílaHradčanský zlatník Martin
NázevPlenář kanovníka Hanuše z Kolovrat (tzv. Kolowratský) s relikvií dřeva Pravého kříže a ostatky světců sv. Ludmily, sv. Agapeta, sv. Víta, sv. Václava, sv. Anežky Římské, sv. Zikmunda, sv. Eufemie, sv. Barbory a sv. Vojtěcha
Rozměry50 x 39 cm
Datace1465
MístoPraha, Pražský hrad, katedrála sv. Víta
Poznámka k díluNa desce se nachází celkem 6 ostatkových schránek, označených nápisovými páskami a vyložených červeným hedvábím, stříbrnými a zlatým dracounem a perlami. Ve středu desky je schránka s částečkou sv. Kříže. Kosočtverečná schránka na horní liště rámu je určena pro ostatek sv. Víta. V dalších ostatkových schránkách v rozích rámu se nacházejí ostatky sv. Ludmily, sv. Agapita, sv. Václava a sv. Anežky, sv. Vojtěcha a sv. Barbory, sv. Zikmunda a sv. Eufémie. Po svislých stranách plenáře jsou zobrazeny stojící figury sv. Víta, sv. Vojtěcha, sv. Václava a sv. Zikmunda, mezi nimiž jsou umístěny dva perleťové reliéfy zobrazující Setnutí sv. Kateřiny Alexandrijské a Dvanáctiletého Krista v chrámu. V horní a dolní partii sedí 4 evangelisté. Na spodní hraně rámu je kolovratská orlice. Na šikmo seříznutých hranách se nachází nápis gotickou minuskulí: Anno Dni M CCCC LX V feria tercia post festum Scti Laurentii completum est opus hoc ad mandatum generosi Dni Hanusen de Kolovrath et Zbiroh ad laudem et ad honorem omnipotentis Dei et eius genitricis Virginis Mariae et omnium Sanctorum atque illorum Sanctorum, quorum reliquiae hic continentur. Cui sit honor, virtus et gloria in saecula saeculorum. Amen. Per me Martinum aurifabrum domini.
FotografJosef Sudek
Datum1942 - 1945
Rozměry pozitivu13 x 18 cm
Klíčová slova15. stol., gotika, relikviáře, umělecké řemeslo, Kolovratové, pozitiv