Negativy a jejich uložení v (ne)sbírkách

22. 10. 2019
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Workshop se zaměří na problematiku péče o fotografické negativy, a to i v institucích, které je nevedou jako sbírkové předměty a proto nedisponují adekvátními úložnými prostory. Druhá část workshopu se jako jednomu z možných řešení bude věnovat navazování spolupráce s partnerskými institucemi. Program ukončíme prohlídkou restaurátorského ateliéru a depozitáře v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

Sudek Project
Sudek Project
/
/

PROGRAM WORKSHOPU

9:30 – 10:00
Registrace účastníků

10:00 – 10:10
Zahájení
Kateřina Doležalová (Ústav dějin umění Akademie věd ČR)

10:10 – 10:30
Identifikovat, očistit, nově uložit
Kateřina Doležalová (Ústav dějin umění Akademie věd ČR)

10:30 – 12:00
Představení sbírek negativů z jednotlivých regionálních muzeí

12:00 – 13:00
Přestávka s občerstvením

13:00 – 13:20
Uložení a popis fotografických archiválií v oddělení písemných archiválií NFA
Tomáš Lachman (Národní filmový archiv)

13:20 – 13:40
Ateliér restaurování fotografií na VŠVU v Bratislavě
Jana Križanová (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave)

13:40 – 14:00
Reakreditace studijního programu Konzervování a restaurování fotografie na FAMU
Ludmila Holotíková (Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze)

14:00
Prohlídka restaurátorského ateliéru a depozitáře ÚDU

Vsup na workshop je zdarma po předchozí registraci. Počet míst je omezený.
Registrace: dolezalova@udu.cas.cz

Facebooková událost ZDE.

Partneři